Manželský raj: Čo robiť, keď vzťahu vládne svokra

Kto by nepoznal minimálne jeden dobrý vtip o svokrách? Radi sa na nich všetci pobavíme, no niektorým do smiechu nie je. V rodinách, kde sú naštrbené vzťahy medzi mladým manželským párom a svokrovcami ide všetka sranda bokom. Vtipné situácie sú každodennou realitou, do ktorej sa musia prebúdzať.

 

Žena si bráni svoje teritórium

 

Problémy medzi týmito dvoma generáciami väčšinou pramenia zo vzťahu svokry a nevesty. Každá je srdcom a teplom svojho vlastného domova a najdôležitejšou ženou rodiny. Ako gazdiné a matky majú svoje očakávania a predpoklady. Výsledkom tak bývajú rôzne nedorozumenia, sklamania a urážky. Keď sa ešte k odlišným názorom na výchovu či starosť o domácnosť pridá pocit svokry, že stráca syna, ktorý ju viac nepotrebuje a má potrebu súperiť o jeho pozornosť a lásku, zrazu je oheň na streche. Žena, ktorá sa snaží zosúladiť svoju kariéru, koníčky a domácnosť, prípadne ešte nový prírastok, vo vyčerpaní väčšinou nie je veľmi naklonená kritike a napomínaniu. V tomto prípade stačí aj malá nevinná poznámka, ktorá dokáže vzťah na dlhý čas naštrbiť. 

 

 

Čo na to chlapi?

 

Ako sa k tomuto celému zväčša postavia chlapi? No, nijak. Muži vo väčšine prípadov ignorujú podpichovanie či pasívno-agresívne poznámky zo strany svojej matky a potláčaný hnev svojej ženy. Svojim matkám dokážu veľmi rýchlo odpustiť a ľahko zabudnúť, problémy veľakrát uľahčujú. Nechcú ani jednu stranu raniť, sklamať, a tak do konfliktu radšej nevstupujú. Podľa psychologičky Terri Apterovej dokážu otcovia a ich dcéry lepšie zvládnuť zmenu z dievčatka na dospelú ženu a všetky situácie či rozhodovania, ktoré z tejto zmeny pramenia. Synovia však matkám nevysvetlia, že sa ich dospelosťou mnohé zmení, že to bude mať dopad na budúcnosť, ich vzájomný vzťah. Matkám chýba uistenie od ich milovaných synov, že budú stále dôležitou súčasťou ich životov. 

 

Trpezlivosť, pevné nervy a riešenie!

 

Najhoršie, čo môžete spraviť, je nechať nabaliť problémy zbytočným mlčaním. Ak si o niekom myslíte, že sa správa neprimerane, povedzte to. Verte, že to ide aj s rozumom. A predsa, ide o vaše manželstvo a rodinu, tu ide strach a to, ako si to druhá strana vysvetlí bokom. Ak sa problémy neriešia, aj z toho najmenšieho sa napokon stane veľká vec, ktorá vybuchne niekoľkonásobne viac. Ak máte odlišné názory na výchovu, zastavte sa pri najbližšej poznámke a pokojným hlasom ju upozornite na to, že si vážite jej názor, no o týchto veciach rozhodujete vy aj keď s vami nesúhlasí. Čím pokojnejšie odpoviete, tým bude účinok tejto vety lepší. 

 

 

Na druhej strane, musíte sa pokúsiť byť chápavá. Možno potrebuje cítiť, že je stále potrebná, možno potrebuje cítiť, že o jej rady niekto stojí, možno potrebuje cítiť uznanie za to, že vychovala vášho manžela. Ak má vaša svokra pocit, že prichádza o svojho milovaného syna, porozprávajte sa so svojou polovičkou. Muž si musí sám sadnúť so svojou matkou, vysvetliť jej, že je dospelý, no stále je ženou jeho života. Dôležité tiež bude, aby svojej mame nastavil jasné hranice, do akej miery môže zasahovať do vášho žitia. Zároveň môžete vymyslieť aktivitu, do ktorej ju zapojíte. Nechajte ju okúpať vaše dieťa či mu raz za čas navariť a nakŕmiť ho. Bude cítiť, že vo vás cíti dôveru a chcete ju vo svojom živote. 

 

Kľúčová pre manželstvo a riešenie týchto problémov je jednota partnerov voči celému vonkajšiemu svetu. Musíte stáť jeden vedľa druhého a chrániť svoje manželstvo a rodinu. Ak sa dejú tieto nezhody a stále bývate so svokrovcami, zvážte odsťahovanie. Podľa prieskumu talianskeho národného štatistického inšitútu sa šanca fungujúce vzťahu rovnomerne zvyšuje v súvislosti od väčšej vzdialenosti bývania od svojich rodičov. 

 

Problémy medzi svokrou a nevestou bývajú skutočne závažné a dokážu ohroziť aj to najpevnejšie a najdôvernejšie manželstvo. Preto zvážte všetky riziká, nemlčte o problémoch a držte spolu s manželom ako jeden tím.